Dancing in the sunlight

Nikon D3000 / Nikkor 35mm f/1.8
En annan variant av det här fotot