Knas knas knas

Vid målgång idag såg man en hel del löpare som var knasigt utklädda eller gjorde något kul, och självklart fångade jag ögonblicken! Här ser ni ett urval :-)


M a n n e n   s o m   s k u l l e   f ö r e s t ä l l a   e t t   f i n s k t   s k o g s t r o l l .   P å   b r ö s t e t   h a d e   h a n   s k r i v i t   " I   < 3   s a u n a " .


J a a . . .   s å d ä r   k a n    m a n   j u   o c k s å   g å   k l ä d d .


E l l e r   v a r f ör   i n t e   s p r i n g a   b a k l ä n g e s . . . ?


H m m . . .   B a r a   j a g    s o m   t r o r   a t t   d e t   v a r   g a n s k a   v a r m t   m e d   k a n i n d r ä k t ?


G i t a r r m a n n e n !


D e n n a   m a n   j o g g a d e   o c h   j o n g l e r a d e   s a m t i d i g t   i   4 2   k m ,   b a l l t !


Kommentarer

Namn Husk
Email
Blogg

Kära Toni...bloglovin

OBS! Alla foton är tagna av mig om inget annat anges och får inte kopieras, sparas ner eller användas utan tillstånd © copyright by melkan